Rejyon palm lan bezwen èd medikal ak sipò emosyonèl pou viktim inondasyon 3 jen an

0
1845

Yon inondasyon terib te devaste vil Leogane, Grangwav ak TiGwav 3 jen ki sot pase a. Anplis fanmi an pa gen anyen men rad sou do yo kounye a, mwen gentan prevwa yon sitiyasyon endemi kote moun pral kòmanse montre sentòm maladi ki pi devan ka kokobe oswa touye yo. Li trò ta pou n ta evite sa, men nou dwe pran mezi pou n kontwole kouman li pral gaye nan kominote ki afekte yo. 

Fanmi ki te afekte nan inondasyon yo pral byento bezwen èd medikal pou ede yo konbat maladi ke vle dlo santi sa yo pral kite dèyè. Lopital nan zòn yo p ap kapab bay swen sa yo.

Jodi a, mwen mande sipò finansye ou pou pèmèt lopital yo bay swen medikal imedya ak founiti swen sante ki nesesè pou moun ki blese ak moun ki pral soufri. Mwen vize pou ranmase $25K pou lopital sa yo bay swen ijans nan kominote ki afekte yo. Kòb sa yo, m pral distribiye bal senk lopital. 

Anplis de medsin prevantif ak sèvis pratik familyal, kontribisyon w lan ap vize pou ofri sèvis konsèy ak sipò emosyonèl pou ede viktim yo fè fas ak chòk ak detrès mantal evènman devastatè sa a te koze.

Chak don, kèlkeswa kantite lajan an, pral bay asistans ki nesesè a moun ki nan gwo bezwen sa yo. Ansanm, nou ka fè yon enpak dirab sou lavi viktim inondasyon sa yo epi ede yo refè anba difikilte sa a ki pa imajinab.

Tanpri konsidere kontribiye nan kòz nou an epi pataje kanpay sa a ak zanmi w, fanmi w ak rezo sosyal yo. Pouvwa sipò kolektif la pa ka minimize nan moman sa yo. Ann kanpe ansanm epi montre solidarite ak konpasyon pou moun ki afekte nan katastwòf natirèl sa a. Jenerozite w ap tounen yon espwa pou moun ki te pèdi anpil.

Mèsi pou konpasyon ou ak jantiyès ou epi paske ou te yon egzanp klere nan limanite nan moman difisil sa yo.

Avèk apresyasyon sensè,

Swiv lyen sa pou w kontribiye. https://gofund.me/02941e5f

Dr Bobb Rousseau

Yon sitwayen konsène

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.