Kontra grangou : Peyizan yo fache, voye pye, pou pil tè ak avantaj Jovnel bay fanmi boujwa Apaid

0
1621

Nòt konjwent Tèt Kole ti Peyizan Ayisyen ak Ligue Alternative Justice sou mizanplas zòn franch agro-endistriyèl Savane Diane

Samdi 20 fevriye 2021 ((rezonodwes.com))– Nou menm òganizasyon ak enstitisyon Dwa Moun ki pran inisyativ ekri nòt sa, fristre epi fache parapò ak desizyon anti-byennèt kolektif pouvwa kòwonpi PHTK dezyèm vèsyon an atravè ansyen prezidan, Jovenel Moise pran nan dat 8 fevriye, jounal repiblik la, Le monitè, pou likide 86 mil ekta tè bay 2 fanmi gwo zouzoun (Apaid ak Déjoie) pou plante Stevia.

Stevia se yon plant miltinasyonal Coca-cola itilize nan pwodiksyon pou asire bon odè ak bon gou. Plantasyon Stevia ap fèt nan objektif pou voye vann miltinasyonal Coca-cola nan Etazini.

Desizyon sa, montre aklè Jovenel deside rekonpanse ansanm fanmi nan boujwazi a, kominote entènasyonal la ki te metel sou pouvwa, san kenbe kont popilasyon ayisyèn nan k ap trimen anba lamizè ak grangou. Pwojè sila ap tabli Savàn Diane ki layite kòl sou 4 komin: Sen Michel Latalay (Latibonit), Maissade (Sant), Piyon ak Sen Rafayèl (Nò).

Savàn Diane fè pati grenye peyi a, li gen potansyalite nan pwodiksyon: pwa kongo, mayi, pitimi, kann, pistach, kalalou, diri, patat ak manyòk. Nan kontèks kote anviwon 6 milyon moun nan popilasyon an ap fè fas ak grangou kwonik, kote yo ap pase plizyè jou san manje. Kidonk, olye pou pouvwa pran mezi pou ranfòse agrikilti peyi a pou adrese pwoblèm sila, li pito deside tabli zòn franch agro-endistriyèl sou tè arab nou yo.

Desizyon sa moutre aklè volonte kominote entènasyonal la, ekip kriminèl PHTK nan tèt kole ak boujwazi a pou detui tout baz pwodiksyon peyi a. Konsa, yo vle kontinye ranfòse sitiyasyon depandans peyi a nan tout nivo, anpatikilye nan nivo lamanjay.

N’ap raple pou pèp ayisyen, se menm aktè sa yo ki te patisipe nan touye kochon kreyòl, detui pwodiksyon diri a, atravè doumping ekonomik. Se te toujou nan kad pwojè destriksyon sila, ekip Rene Garcia Preval la nan tèt kole ak Bill Clinton te deside tabli zòn franch Karakòl nan Nòdès peyi a, kote yo kase ponyèt plizyè santèn peyizan pou mete beton sou tè fètil pou devlope endistri soutretans. Nou pa ka bliye tou, kouman ansyen PDG AGRITRANS, Jovenel Moise sou baz pwojè bannann te degèpi plizyè santèn peyizan pou tabli yon fo pwojè agwo endistri (pwodiksyon bannann).

Nan moman n’ap ekri nòt sa, ekip PHTK nan nò ak nòdès avèk akonpayman milis pouvwa a, BSAP (Brigade des Aires Protegées) ap fè dappiyanp sou tè peyizan yo anba je otorite lajistis ki pa reyaji. Sitiyasyon sila bannou gwo tèt chaje sou avni resous min peyi a menmjan ak Savàn Diane. Etablisman pwojè sila pral ogmante nivo chomaj nan peyizànri an ak depandans peyi a anjeneral. San konte l ap trennen dèyèl vyolasyon Dwa Lamanjay popilasyon an.

Boutofen, nou menm òganizasyon ak enstitisyon ki pran inisyativ nòt sa ap mande pou tout kouch nan sosyete a leve kanpe pou denonse epi aji kòmsadwa pou anpeche ansyen prezidan Jovenel Moise, fanmi Apaid ak Dejoie fè dappiyanp sou Savane Diane. N ‘ap mande ak peyizan nan Mayisad, Senmichèl latalay, Piyon ak sen Rafayèl rete mobilize pou anpeche etablisman zòn franch agro-endistriyèl Savane Diane ki pral ogmante grangou nan vant popilasyon an.

Savane Diane pa dwe pase menmjan ak kochon kreyòl yo !!!

Tè peyi a dwe itilize pou pwodui manje pou popilasyon manje !!!

Viv dwa alimantasyon pèp Ayisyen !!!

Olriche JEAN-PIERRE                                                     

Direktè Ekzekitif  LAJ                               

(509) 3849 2021       

Origène LOUIS

Kòdonatè. J Tèt Kole ti Peyizan Ayisyen

(509) 37868573

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.