Corruption : Passez de la parole aux actes, Monsieur le Pésident

par Wadson Désir

Port-au-Prince, mercredi 6 décembre 2017 ((rezonodwes.com)).- En analysant le message du Président de la République, il n’a pas tout à fait tort de dire qu’il est le seul à pouvoir combattre la corruption en Haïti. Cela ne fait aucun doute , les signaux doivent venir du Chef de l’Etat en travaillant au renforcement des institutions qui sont pour la plupart en lambeaux.
Le Président doit donc donner le ton dans ses prises de décision. S’il y a des gens corrompus ou soupçonnés de corruption dans l’entourage du Chef de l’Etat , il faut s’en débarrasser. Voilà qui permettra à la population de se rendre compte de la bonne volonté du pouvoir en place de changer l’état actuel des choses , afin de répondre aux différentes aspirations du peuple haïtien.

Il ne suffit pas de le marteler. Le Président doit passer de la parole aux actes s’il veut continuer à bénéficier du support d’un certain nombre de secteurs vitaux du pays. La corruption gagne du terrain , le peuple s’en est vivement plaint , il faut l’écouter.

Une lutte féroce contre la corruption , avec l’implication des institutions concernées, aura un impact considérable aux yeux des haïtiens et de la communauté internationale. Un état corrompu ne peut pas engager un pays dans la voie du progrès et du changement.
Face au rapport Petro Caribe dont le vote est dans l’impasse , vote ; s’il y en aura , le Président Jovenel Moïse doit garder une position d’homme d’Etat en encourageant les sénateurs à se prononcer clairement ou encore à statuer sur les accusations jusque-là portées contre les personnes mentionnées dans ce document volumineux.

2 pensées sur “Corruption : Passez de la parole aux actes, Monsieur le Pésident

 • 7 décembre 2017 à 3:55
  Permalink

  10 tipiti tankou Jovenel pa kapab menm koumanse manyen maleng sa a yo rele KORIPSYON ki gen kòm kavalye polka li ki rele ENPINITE a. KORIPSYON AK ENPINITE se 2 gouden ak 50 santim, youn pa mache san lòt la, youn ede lòt; yo fòme yon tou entegral nan fonksyonman yo. An jeneral, yo defini KORIPSYON an lè moun fè gabji/dappiyan nan fon leta, vòlè lajan leta tankou byen pèsonèl yo oubyen fè de tranzaksyon an vyolasyon ak lalwa pou anrichisman pèsonèl. E ENPINITE a se lè moun komèt yon fot kont lalwa e li pa jwenn okenn sanksyon ki pou pini l vre kifè li toujou kapab kontinye menen menm pratik li te konn ap fè a san li pa janm enkyete l.

  Anfèt, KORIPSYON ak ENPINITE fè pati entegrant DOMINASYON klas dominan yo sou MAS POPILÈ YO. DOMINASYON AN menm chita byen alèz sou KORIPSYON AK ENPINITE klas dominan yo. KORIPSYON AK ENPINITE se SOUF/OKSIJÈN DOMINASYON klas dominan yo. Klas dominan yo pap kapab siviv pou twò lontan san KORIPSYON AK ENPINITE a. Andotre tèm, medam e mesye, KORIPSYON ak ENPINITE a nan baz menm sistèm KAPITALISM ak ENPERYALISM la.

  Estrikti kapitalism la chita sou KORIPSYON AK ENPINITE a. KORIPSYON ak ENPINITE a se enstriman, mekanism, mwayen ak zouti Kapitalism la itilize menm pou AKIMILASYON KAPITAL/RICHÈS pou boujwa yo, kapitalis yo odetriman KLAS OUVRIYÈ a ak tout rès MAS POPILÈ yo. Kidonk, KORIPSYON AK ENPINITE a se pyès ase enpòtan nan waj DOMINASYON AK EKSPLWATASYON sou PÈP TRAVAYÈ A.

  Ositou, KORIPSYON ak ENPINITE a nan CHAPANT sosyete a menm. Se yon KANSÈ SOSYO EKONOMIK, POLITIK AK IDEYOLOJIK kap ravaje peyi a e tout mond la alabaz menm de sistèm KAPITALISM AK ENPERYALISM LA.

  Se konsa fenomèn KORIPSYON AK ENPINITE a anvayi tout enstitisyon ni leta, ni sektè prive a ann Ayiti. Anfèt, depi 211 zan ni leta Ayisyen, ni sektè prive a angaje san limit nan KORIPSYON AK ENPINITE a grann lijyèn. SE APANAJ YO. SE NAN LANMÈ KORIPSYON AK ENPINITE a yo naje kote se NWAYE PÈP TRAVAYÈ A AP NWAYE LI MENM.

  Ann Ayiti, ekonomi nou an rachitik. Dominasyon enperyalis la depi 1915 rann ekonomi Ayiti a rachitik. Tout posibilite devlopman otonòm ak souvren ekonomi nou a bloke suit a konpwomisyon klas dominan anti nasyonal yo devan agresyon peyi kolon enperyalis yo. Konsa, boujwa Ayisyen yo annik reziyen yo antre de pwojè ekonomik ki pap pèmèt peyi a devlope ekonomikman vre.

  Sa esplike pa gen debouche pou tiboujwa ak de boujwa ki ta vle envesti nan divès sektè posib nan ekonomi a. Sa fè anpil tiboujwa ak boujwa wè se nan leta pou vin fè akimilasyon kapital bounda louvri. Se sak fè depi 211 lane, leta Ayisyen se la politisyen vini pou fè akimilasyon kapital/richès yo. E yo pa tap kapab fè sa san KORIPSYON AK ENPINITE.

  Sa valab tou nan sektè prive a. Nan yon ti livrè Mouvman Batay Ouvriye te pibliye ann Oktòb 2000, li di nan ‘Leta de Dwa’ a, “nou pa janm tande pale de ENPINITE PATWON NAN FAKTORI, NAN IZIN OSWA NAN ATELYE. E nou menm Ouvriye tout kalite, travayè, kap viv sitiyasyon ENPINITE PATWON sa a tou le jou, se nou ki konnen kijan sa sakaje konsyans nou, demantibile òganizasyon nou, detwi lavi nou…”

  KORIPSYON AK ENPINITE A se yon MONST. 10 oubyen 100 tipiti tankou Jovenel pa kapab manyen bagay sa a sitou lè nou konnen, li menm menm nan ENKILPE nan zafè blanchiman lajan ak koripsyon/enpinite a TOU. Alò, se okazyon pou nou di, “LA CHARITE BIEN ORDONNEE COMMENCE PAR SOI-MEME!” Si Jovenel vle goumen kont KORIPSYON vre, ke li koumanse karifye pwòp tèt pa li, remèt sosyete a UCREF AK ULCC ke li mete nan pòch li a, debarase l de tout kowonpi/koriptè ki ozalantou l yo ak nan pati phtk a, ankouraje tout vyolatè al nan prizon epi fè yo remèt lajan leta yo vòlò yo epi mete anplas de enspektè nan afè sosyal ak travay pou verifye patwon faktori yo pa vyole dwa Ouvriye yo e pap vòlè salè yo.

  Tout sa tap bay Popilasyon an yon siyal trè klè ke li anfèt ap goumen kont KORIPSYON ak ENPINITE a nan lapratik e se pa pawòl van lap annik blablabla nan chak diskou li gen opòtinite bay pou konsomasyon lokal an entènasyonal.

  Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.