Prof Carly Dollin : Twòp Atò Pou Bikolò!

0
866

Mardi 18 mai 2021 ((rezonodwes.com))–

Trezò, kòm boul lò, drapo se fyète, se senbòl, se nanm pèp; pa nou an se bèl Bikolò.

Dekò Grenadye, Ble ak Rouj tou rouj, se koulè ki raple glwa Tousen ak Kapwa Lamò.

Sabò, tò ak lanmò, san zansèt nou yo te koule aflo, tout koridò, lan sid tankou lan nò.

Andeyò kou lavil, fanm, gason vanyan te fè jefò pou nou te ka gen konfò ak lavi miyò.

**********************************************************************

Aransò poutan kraze jefò n fenk kòmanse mantò tribò ak babò, ankò, ankò, ankò.

Arebò bato ki preske chavire, transpò lanmò fè yo awoyo lan referandòm ti batkò.

Pò, ayewopò, transpò, espò, blòf depi lowò rive lan bren; vòlò yo bay mantò amò.

Kò san tèt, pifò lan fo ak vye defo, yo debòde pou transfòme n an Sodòm ak Gomò.

**********************************************************************

Rapò yo montre ke dirijan wòklò sa yo se matadò kidnapin ak esponsò chèf lanmò.

Tèminatò sa yo lakòz enpò men wòtè epi ekspò san valè; ekonomi an pran gwo sabò.

Konfò nou debwate, resò nou kraze, deyò nou blaze, kò nou lage; nou fin kwachyòkò.

Kòfrefò yo vid, aligatò ak konsò ap fè fòlklò lan referandòm pike kole, gaspiye trezò.

**********************************************************************

Sò dis lane madiòk, mediòk sa yo fè lajenès pran gou lanmò depi lavèy rive lowò.

Akò siyen pou tout, fèt senpman pou zwit; pèp kòkòb, klik sou bit kòb, gwo vòlò.

Paspò, viza pou lòtbò tounen pyès lò pou talan, dyaman ak trezò sòti anba kanivò.

Medò ak pitimi san gadò paske li pa te « Ouvè le kò », se lòtbò Jinyò wè ke li te fò.

**********************************************************************

Dekò meleis meleo, sinagòg ak peristil ap bwase mizik Azò; pil pastè sanble divinò.

Dinozò politik mande ranfò pou simen santò ak mantò; pil dòktè petadò monte abò.

Koridò san koule, drapo n pran kalòt marasa lan men zòt, dyòl bòkyè ak jevèt lòtbò.

Klò, fliyò, fosfò, tout melanj chimik lan swadizan sipò konkistadò, taktik pou vòlò lò.

**********************************************************************

Bikolò n pran sabò. Alò, nou bezwen rekonfò, jefò Jinyò ak Senyò pou yon lòt esò.

Le Nò ak tout arebò montre dezakò lan mande antere vye referandòm tèt san kò.

Tenò referandòm, majò lanmò, wè bòkò, rele lwa lan bouda sikomò, pou fòse akò.

Pòkò, jouk kibò? Kilè apò Lendò ak Mezidò? Zonbi krache sou kò n ? Nou pa lèmò.

**********************************************************************

Aransò, Aligatò ak Labradò ki pou antò; Bikolò n dwe pran esò; Bondye pifò!

Carly Dollin
carlydollin@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.