FANM Miyami ap komemore 11zyèm anivèsè tranbleman tè 2010 an Ayiti ak yon aktivite Memoryal sou entènèt

0
183

Mouvman Rezo Aksyon Fanmi (FANM) ap komemore 11yèm anivèsè Tranbleman Tè an Ayiti 2010 Avèk yon Aktivite Memoryal sou entènèt

Mardi 12 janvye 2021 ((rezonodwes.com))– Family Action Network Mouvement (FANM) ap òganize yon evènman memoryal sou entènèt nan jounen Madi, 12 janvye 2021 a 7:00 pm pou komemore 11yèm anivèsè tranblemanntè devastatè an Ayiti ki te touye plis pase 250,000 moun, epi ki te blese e deplase plizyè milye moun anplis.

Onz (11) lane aprè, Ayiti poko fìn rekanpe sou de pye l, e sitiyasyon politik la detèryore. Aprè tranbleman tè a, Prezidan Obama te deziyen Ayiti pou Estati Pwovizwa Pwovizwa (TPS) pou pwoteje sitwayen ayisyen nan peyi Etazini, pèmèt yo travay pou voye transfè nan peyi yo, epi pou ede Ayiti kanpe sou de pye l.

Malerezman, administrasyon Trump lan te sispann TPS pou Ayiti ak lòt nasyon ki te deklanche yon pakèt pwosè ki gen ladan Saget vs Trump. Kounye a, Ayisyen espere ke Prezidan Eli Biden ap kenbe pwomès li pou re-deziyen TPS, epi  travay ansanm ak Kongrè a pou jwenn yon solisyon pèmanan pou moun ki gen TPS. Jodi a, plis pase 55,000 Ayisyen gen TPS.

Sivivan tranblemanntè a, ofisyèl eli yo / lidè kominote, ak atis pral pataje istwa enspiran sou rezilyans, rezistans, fòs, ak kouraj atravè chante ak priyè pandan ke y ap mande chanjman an Ayiti. Marleine Bastien, Direktris Egzekitif Family Action network Movement  (FANM) deklare,

« Nou ap rasanble an solidarite ak frè ak sè nou yo an Ayiti pou nou sonje youn nan pi move kriz nan listwa modèn, epitou pou onore moun ki te mouri, epi ki teblese kòm yon rezilta .

Nou ankouraje tout moun vin jwenn nou pou nou priye pou pèp ayisyen an pandan y ap kontinye fè fas a pwoblèm grav ki gen ladan yo yon enfrastrikti enfim ak abi grav dwa moun. Se pou nou reyini ansanm pou nou sonje, reflechi, epi priye pou yon Ayiti ki solid, ki jis epi ki pwospere! ” 

Rasanbleman solanèl sa a ap fèt via Zoom.Lyen Zoom pou rantre nan reyinyon an se: https://us02web.zoom.us/j/86091357635

Family Action Network Movement (FANM) ke yo te rekonèt kòm Fanm Ayisyen Nan Miyami, Inc) / Haitian Women of Miami se yon òganizasyon prive san bi likratif ki dedye a otonòm sosyal, ekonomik, finansye ak politik fanmi ki gen revni ki ba pou modere.

info@fanm.org, 305-756-8050

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.